LOKALE PRÄGUNGEN DER RÖMISCHEN KAISERZEIT

Verzeichnis der prägenden Orte nach Landschaften

Hispania - Gallia - Italia - Sicilia - Illyricum - Moesia superior - Moesia inferior - Dacia - Sarmatia - Thracia - Epirus - Macedonia - Thessalia - Locris - Phocis - Euboea - Boeotia - Attica - Megaris - Peloponnesus - Cyclades - Creta - Lemnus - Lesbus - Bosporus - Troas - Mysia - Bithynia - Paphlagonia - Pontus - Aeolis - Ionia - Caria - Lydia - Phrygia - Lycia - Pisidia - Pamphylia - Galatia - Lycaonia - Cilicia - Cappadocia - Cyprus - Syria - S./Commagene - S./Cyrrhestica - S./Chalcidice - S./Seleucis et Pieria - S./Palmyrene - S./Coelesyria - S./Trachonitis - S./Decapolis - Mesopotamia - Phoenicia - Galilaea - Samaria - Iudaea - Arabia Petraea - Aegyptus - Syrtica - Byzacene - Zeugitana - Mauretania

Hispania
AbderaABDERA
AcciCOL. IVL. GEM. ACCI
BilbilisMUN. AUGUSTA BILBILIS
CaesaraugustaC. C. A.
CalagurrisMUN. CAL. IULIA
CarteiaCARTEIA
Carthago NovaC. V. I. N. C.
VR. I. N. K.
CascantumMUNICIP. CASCANTUM
CelsaCOL. V. I. CEL.
COL. VIC. IUL. LEP.
CluniaCLUNIA
CordubaCOL. PATRICIA
Dertosa (vgl. Ilercavonia)
EboraLIBERALITATIS IULIAE EBORA
EmeritaCOL. AUGUSTA EMERITA
C. A. E.
ErcavicaMUN. ERCAVICA
GracurrisMUNICIP. GRACURRIS
HispalisCOL. ROM.
Ilercavonia (+ Dertosa)MUN. HIBERA IULIA ILERCAVONIA
M. H. I. ILERCAVONIA DERT.
IlerdaILERDA
MUN. ILERDA
IlliciC. I. IL. A.
IrippoIRIPPO
ItalicaMUNIC. ITALIC.
Iulia TraductaIUL. TRAD.
IULIA TRAD.
LaeliaLAELIA
ObaOBA
OscaURB. VICT. OSCA
U. V. OSCA
OsicerdaMUN. OSICERDA
OssetOSSET
OSSHT
Pax IuliaPAX IUL.
SaguntumSAG.
SAGUN.
SegobrigaSEGOBRIGA
SEGOBRICA
SegoviaSEGOVIA
TarracoC. V. T. TAR.
C. V. T.
TuriasoTURIASO
MUN. TUR.
UrsoURSO
URSONE
Gallia
CabellioCOL. CABE.
LugdunumCOPIA
NemaususCOL. NEM.
ViennaC. I. V.
Italia
PaestumP. S. S. C.
Sicilia
AgrigentumAGRIGENTI
AKRAGANTINWN
LilybaeumLILUBIT.
PanormusPANORMITAN.
PANORMITAN.
PANHORMITANORUM
SegestaEGESTAIWN
Illyricum
ApolloniaAPOLLWNIATAN
Moesia Superior
ViminaciumP. M. S. COL. VIM.
Moesia Inferior
DionysopolisDIONUSOPOLEITWN
IstrusISTRIHNWN
Nicopolis ad IstrumNIKOPOLITWN (NIKOPOLEITON) PROS ISTRON (ISTRW)
TomisTOMITWN
TOMEITWN
MHTROP. PONTOU TOMEWS
CallatisKALLATIANWN
MarcianopolisMARKIANOPOLEITWN
MARKIANOPOLITWN
MARKIANOPOLIS
Dacia
Provincia DaciaPROVINCIA DACIA
Sarmatia
OlbiaOLBIOPOLITWN
OLBIOPOLITEWN
TyraTURANWN
Thracia
AbderaABDEREITAI
AnchialusOULPIANWN AGXIALEWN
OULPIAS AGXIALWN
Apollonia PonticaAPOLLWNIHTEWN EN PONTW
Augusta TraianaAUGOUSTHS TRAIANHS
BizyaBIZUHNWN
ByzantiumBUZANTIWN
CoelaAI. MUN. COILA
AEL. MUNICIP. COEL.
DeultumCOL. FL. PAC. DEULT.
C. F. P. D.
ElaeusELAIOUSIWN
HadrianopolisADRIANOPOLEITWN
ImbrosIMBRI.
MaroneiaMARWNEITWN
MesembriaMESAMBRIANWN
Nicopolis ad NestumOULPIAS NIKOPOLEWS PROS MESGW
OdessusODHSSEITWN
PautaliaPAUTALIWTWN
OULPIAS PAUTALIAS
PerinthusPERINQIWN
PERINQIWN IWNWN TON KTISTHN
PhilippopolisFILIPPOPOLEITWN
MHTROPOLEWS FILIPPOPOLEOS
PlotinopolisPLWTEINOPOLEITWN
SamoSAMOQRAKWN
SerdicaOULPIAS SERDIKHS
SERDWN
SestusSHSTIWN
ThasosQASIWN
TopirusTOPEIREITWN
OULPIAS TOPEIROU
TraianapolisTRAIANOPOLEITWN
Epirus
ButhrotumC. I. BUT.
C. A. BUT.
C. C. I. B.
CassopeKASSWPAIWN MOLOSSWN
CorcyraKORKURA
KORKURAIWN
CraniiKRANAIWN
NicopolisNIKOPOLEWS
NEIKOPOLIS IERA
IERAS NEIKOPOLEWS
PhoeniceFOINIKAIEWN
FOINEIKAIEWN
Macedonia
AmphipolisAMFIPOLITWN
AMFIPOLEITWN
BeroeaKOI. MAKEDONWN DIS NEW. BEROIE
KOIN. MAKE. B NEW. BERAIWN
KOINON MAKEDONWN B NEWKO. BEROIAIWN
KOI. MAKEDON. B NEW. EN BEROIA
CassandreiaCOLONIA IULIA AUG. CASSANDRENSIS
DiumCOLONIA IULIA DIENSIS
COL. IUL. AUG. DIENSIS
EdessaEDESSAIWN
EDESSEWN
Heracleia SinticaHRAKLEWTWN
Koinon MakedononMAKEDONWN
SEBASTOS MAKEDONWN
KOINON MAKEDONWN
KOINON MAKEDONWN NEW.
KOINON MAKEDONWN B NEW.
PellaCOL. IUL. AUG. PELLA
PhilippiCOHOR. PRAE. PHIL.
COl. AUG. IUL. PHILIP.
A. I. C. V. P.
StobiMUNICIPIUM STOBENSIUM
ThessalonicaQESSALONIKEWN
QESSALONEIKEWN
QESSALONIKH
QESSALONIKH KOLW. MHTROP.
Thessalia
Koinon ThessalonQESSALWN
KOINON QESSALWN
MagnetesMAGNHTWN
PeparethusPEPARHQIWN
Locris
OpusOPOUNTIWN
Phocis
DelphiDELFWN
PUQIA
Euboea
CarystusKARU.
KARUSTIWN
ChalcisXALKIDEWN
EretriaERETRIWN
Boeotia
TanagraTANAGRAIWN
ThebaeQHBAIWN
ThespiaeQESPIEWN
Attica
AeginaAIGEINHTWN
AthenaeAQH.
AQHNAIWN
OropusWRWPIWN
Megaris
AegosthenaAIGOSQENIWN
MegaraMEGAREWN
PagaePAGAIWN
Peloponnesus
AegeiraAIGEIRATWN
AegiumAIGIEWN
ArgosARGEIWN
NEMEIA
HRAIA
AsineASINAIWN
AsopusASWPEITWN
BoeaeBOIATWN
BuraBOURAEWN
BOUREATWN
CaphyaeKAFUIATWN
CleitorKLEITORIWN
CleonaeKLEONAIWN
KLEWNAIWN
ColoneKOLWNIEWN
KOLWNEITWN
CorinthusLAUS IULI. CORINT.
C. L. I. COR.
COL. IUL. COR.
COL. IUL. FLAV. AUG. COR.
CynaethaKUNAIQEWN
CyparissiaKUPARISSIEWN
DymeC. I. D.
C. I. A. DUM.
ElisHLEIWN
EpidaurusEPIDAUROU
IERAS EPIDAUROU
GythiumGUQEATWN
HeraeaHRAIEWN
HermioneERMIONEWN
LacedaemonLA.
LAKEDAIMONIWN
LasLAWN
MantineiaMANTINEWN
MegalopolisMEGALOPOLEITWN
MesseneMESSHNIWN
MethanaMEQANAIWN
MothoneMOQWNAIWN
OrchomenosORXOMENIWN
PatraeCOL. A. A. PATR.
PellenePELLHNEWN
PheneusFENEATWN
PhialiaFIALEWN
PhliusFLEIASIWN
PsophisYWFIDIWN
YWFEIDIWN
PylusPULIWN
SicyonSIKUWNIWN
TegeaTEGEATAN
TeneaTENEATWN
ThelpusaQELPOUSIWN
ThuriaQOURIATWN LA.
TroezenTROIZHNIWN
ZacynthusZAKUNQIWN
Cyclades
AegialeEGIALEWN
AndrosANDRIWN
GyarosGUARIWN
IosIHTWN
MelosMHLIWN
MinoaMINOHTWN
MyconosMUKONIWN
NaxosNACI.
NACIWN
ParosPARIWN
PholegandrosFOLEKANDRIWN
SeriphosSEREIFIWN
SiphnosSIFNIWN
SyrosSURIWN
SURI. KABIRWN
EISIS SURIWN
ERMHS SURIWN
TenosTHNIWN
TheraQHRAIWN
QHREWN
Creta
AxusKRHTES ACIWN
CnossusC. C.
C. I. N. C.
C. N. C. EX D. D.
C. N. I. GNOS.
CydoniaKUDWNIATAN
SUNKLHTW KRHTES KUDWNEATWN
EleuthernaELEUQ.
GortynaGORTU.
HierapytnaIERA.
IERAPUTNIWN
Koinon KretonKOINON KRHTWN
K. K.
LappaLAP.
LAPPAION
LatusLATI
LyttusLUT.
PolyrheniumPOL.
POLUR.
Lemnus
HephaestiaHFAISTIEWN
HFESTIEWN
Lesbus
EresusERESIWN
Koinon LesbionKOINON LESBIWN
MethymnaMHQUMNAIWN
MytileneMUTILHNAIWN
PoroselenePOROSELHNEITWN
PWROSELHNEITWN
Bosporus
Agrippia CaesareaAGRIPPEWN KAISAREWN
Troas
AbydusABUDHNWN
Alexandria COL. ALEXAND. AVG.
COL.ALEX.TRO.
COL. TROA.
COL. AVG. TROAD.
AntandrusANTANDREWN
ANTANDRIWN
AssusASSI.
ASSIWN
DardanusDARDANIWN
GargaraGARGAREWN
IliumILI.
ILIEWN
PioniaPIONITWN
ScepsisSKHYIWN
SKHYIWN DARDANIWN
TenedusTENE.
Mysia
AdramyteumADRAMUTHNWN
Apollonia ad RhyndacumAPOLLWNIATWN
APOLLWNIATWN PROS RUNDAKW
AttaeaATTAITWN
ATTAEITWN
ATTAETWN
CyzicusKUZI.
KUZIKHNWN
HadrianeiaADRIANEWN
Hadriani ad OlympumADRIANWN
ADRIANWN PROS OLUMPW.
HadrianotheraADRIANOQHRITWN
LampsacusLAMYAKHNWN
LANYAKHNWN
MiletopolisMEILHTOPOLEITWN
PariumC. G. I. H. P.
PergamumPERGAMHNWN
PerperenePERPERHNIWN
PitanePITANAIWN
PoemanenumPOIMANHMWN
Bithynia
ApameiaCOL. IUL. CONC. APAM. AUG. D. D.
C. I. C. A. APA. D. D.
C. I. C. A. D. D.
Bithynium (Claudiopolis)KLAUDIOPOLEITWN
BIQUNIEWN
ADRIANWN BEIQUNIEWN
Caesarea GermanicaKAISAREIAS GERMANIKHS
KAISAREWN TWN EN BEIQUNIA
CalchedonKALXADONIWN
CiusKIANWN
Claudiopolis(vgl. Bithynium)
Creteia -FlaviopolisKRHTIEWN
KRHTIEWN FLAOUIOPOLITWN
KRHTIA FLAOUIOPOLIS
Heracleia PonticaHRAKLEWTAN (EN) PONTW
HRAKLHAS (EN) PONTW
HRAKLEWTAN MATROS APOIKWN
IuliopolisIOULIOPOLEITWN
IOULIOPOLIS
Koinon BithyniasKOINON BEIQUNIAS
BIQUNIA
NicaeaNIKAIEWN
NEIKAIEWN
NicomediaNIKOMHDEWN
MHTROPOLEWS NIKOMHDIAS
H MHTROPOLIS NIKOMHDEIA
NIKOMH. H MHTROPOLIS KAI BIQUNIAS KAI P.
NEIKOMHD. MHT. NEWKO.
NIKOMHDEWN DIS (TRIS) NEWKORWN
Prusa ad OlympumPROUSAEWN
Prusias ad HypiumPROUSIEWN
PROUSIEWN PROS UPIW
TiumTIANWN
Paphlagonia
Abunoteichos (vgl. Ionopolis)ABWNOTEIXEITWN
AmastrisAMASTRIANWN
Gangra
(vgl. Germanicopolis)
Germanicopolis (+Gangra)ESTIA
GERMANIKOPOLEWS
GERMANIKOPOLIS ESTIA QEWN
GANGRWN
Hestia(vgl. Germanicopolis)
Ionopolis (Abunoteichos)IWNOPOLEITWN
NeoclaudiopolisNEOKLAUDIOPOLEITWN
Pompeiopolis (Sebaste)MHTRO. PAFLA. POMPHIOPOLIS
SEBASTH MHTRO. PAF.
Sebaste (vgl. Pompeiopolis)
SinopeC. I. F.
C. I. F. S.
S. I. F. SINOPE
Pontus
AmasiaAMASIAS
AmisusAMISOU
AMISOU ELEUQERAS
CerasusKERASOUNTIWN
Koinon Pontou (vgl. Neocaesarea)KOINON PONTOU
NeocaesareaKOIN. PO. NEOKAIS. MHTRO.
MHT. NEOKAISARIAS
Nicopolis ad LycumNEIKOPOLEWS
NEIKOPOLITWN ADRIAN.
Pontus (vgl. Koinon P.)
SebasteiaSEBASTHNWN
SEBASTIAS MHTROPOLEWS
Sebastopolis-HeracleopolisSEBASTOPOLITWN
SEBASTOPOLEWS
SEBASTOPO. HERAKLEOPO.
TrapezusTRAPEZOUNTIWN
ZelaZHLITWN TOU PONTOU
Aeolis
AegaeAIGAEWN
CymeKUMAIWN
ElaeaELAITWN
MyrinaMURINAIWN
MUREINAIWN
AIOLEWN MUREINAIWN
TemnusTHMNEITWN
TAMNITAN
Ionia
ChiusXIOS
XIWN
ClazomenaeKLAZOMENIWN
ColophonKOLOFWNIWN
EphesusEFESIWN
ErythraeERUQRAIWN
LebedusLEBEDIWN
Magnesia ad MaeandrumMAGNHTWN
MetropolisMHTROPOLEITWN
MHTROPOLEITWN TWN EN IWNIA
MiletusMILHSIWN
NeapolisADR. AURH. NEAPOLITWN
AURHLIEWN NEAPOLITWN
AUR. NEAPOLITWN
PhoceaFW.
FWKAIEWN
FWKAEWN
PrienePRIHNEWN
SamosSAMIWN
SAMIWN PRWTWN IWNIAS
SmyrnaZMURNAIWN
SMURNAIWN
TeosTHIWN
THIWN EIWNWN
Caria
AlabandaALABANDEWN
AlindaALINDEWN
AmyzonAMUZONEWN
Antiochia ad MaeandrumANTOXEWN
AphrodisiasAFRODEISIEWN
Apollonia SalbaceAPOLLWNIATWN
AstypalaeaASTUPALAEWN
AttudaATTOUDEWN
BargasaBARGASENWN
BargyliaBARGULIHTWN
CeramusKERAMIHTWN
CidramusKIDRAMHNWN
CnidusKNIDIWN
CosKWIWN
CysKUITWN
EuippeEUIPPEWN
EuromusEURWMEWN
HarpasaARPASHNWN
Heracleia SalbaceHRAKLEWTWN
HydisusUDISEWN
HyllarimaULLARIMEWN
IasusIASEWN
MylasaMULASEWN
MyndusMUNDIWN
Neapolis ad HarpasumNEAPOLEITWN
OrthosiaORQWSIEWN
RhodusRODIWN
RODIOI UPER TWN SEBASTWN
SebastopolisSEBASTOPOLITWN
SEBASTOPOLEITWN
StratoniceiaSTRATONIKEWN
TabaeTABHNWN
TrapezopolisTRAPEZOPOLEITWN
TRAPEZOPOLITWN
TymnessusTUMNHSEWN
Lydia
ApollonieronAPOLLWNIERITWN
APOLLWNIEREITWN
APOLLWNOIEREITWN
ApollonisAPOLLWNIDEWN
AttaleiaATTALEATWN
BlaundusBLAUNDEWN
BLAOUNDEWN
BLAUNDEWN MAKEDONWN
BriulaBRIOULEITWN
CameKAMHNWN
Cilbiani Inferior
(vgl. Nicaea in Lydia)
KILBIANWN TWN UPWN PERI NEIKAIAN
KILBIANWN NEIKAIAS
Cilbiani SuperiorKILBIANWN TWN ANW
DaldisDALDIANWN
DioshieronDIOSIERITWN
DIOSIEREITWN
GermeGERMHNWN
Gordus-IuliaIOULIEWN GORDHNWN
GORDHNON
HermocapeliaERMOKAPHLITWN
ERMOKAPHLEITWN
HierocaesareaIEROKAISAREWN
HypaepaUPAIPHNWN
HyrcanisURKANWN
URKANWN MAKEDONWN
Indi-Stratoniceia(vgl. Stratoniceia-Hadrianopolis)
MaeoniaMAIONWN
Magnesia ad SipylumMAGNHTWN SIPULOU
MastauraMASTAUREITWN
MosteneMOSTHNWN
MOSTHNWN KAISAREWN
MOSTHNWN LUDWN
NacrasaNAKRASITWN
NAKRASEITWN
NAKRASEWN
Nicaea
(vgl. Cilbiani inferior)
NEIKAEWN KILBIANWN
NEIKAEWN TWN EN KILBIANWN
NysaNUSAEWN
PhiladelphiaFILADELFEWN
NEOKAISAREWN
FL. FILADELFEWN
SaittaSAITTHNWN
SalaSALHNWN
SardesSARDIANWN
KAISAREWN SARDIANWN
SilandusSILANDEWN
Stratoniceia-Hadrianopolis
(Indi-Stratoniceia)
INEI
INDEI. STRATONEIKEWN
ADRIANOPOLEITWN STRATONEIKEWN
TabalaTABALEWN
ThyatiraQUATIRHNOI
QUATIRHNWN
QUATEIRHNWN
TitacazusTITAKAZHNWN
Tmolus AureliopolisTMWLEITWN
AURHLIOP. TMWL.
AURHLIOPOLITWN
AURHLIOPOLITAIS
TomarisTOMARHNWN
TrallesKAISAREWN
KAISAREWN TRALLIANWN
TRALLIANWN
TRALLIANWN PRWTWN ELLADOS
TripolisTRIPOLTWN
TRIPOLEITWN
Phrygia
AccilaeumAKKILAEWN
AcmoneiaAKMONEWN
AezanisAIZANITWN
AIZANEITWN
AliaALIHNWN
AmoriumAMORIANWN
AncyraANKURANWN
IOULIEWN ANKURANWN
ApameiaAPAMEWN (APAMEIS) KOINON FRUGIAS
APAMEWN
AppiaAPPIANWN
BriaBRIANWN
BruzusBROUZHNWN
CadiKADOHNWN
CeretapaKERETAPEWN
KERETAPEWN DIOKAISAREWN
CibyraKIBURATWN
KAISAREWN KIBURATWN
CidyessusKIDUHSSEWN
ColossaeKOLOSSHNWN
CotiaeumKOTIAEWN
KOTIAEIS RWMHN
KOTIAEIS SUNKLHTON
Diocaesarea (vgl. Ceretapa)
DiocleiaDIOKLEANWN MOZEANWN
DionysopolisDIONUSOPOLITWN
DIONUSOPOLEITWN
DocimeiumDOKIMEWN
DOKIMEWN MAKEDONWN
DorylaeumDORULAEWN
ErizaERIZHNWN
EucarpeiaEUKARPITIKOU
EUKARPEWN
EumeneiaEUMENEWN
EUMENEWN AXAIWN
GrimenothyraeFLAOUIWN GRIMENOQUREWN
GRIMENOQUREWN
Hadrianopolis SebasteADRIANOPOLEITWN
SEB. ADRIANOPOLEITWN
HierapolisIERAPOLITWN
IERAPOLEITWN
HieropolisIEROPOLEITWN
HydrelaUDRHLEITWN
HyrgaleisURGALEWN
URGALLEWN
IuliaIOULIEWN
Laodicea ad LycumLAODIKEWN
LysiasLUSIADEWN
MetropolisMHTROPOLEITWN FRUG.
MidaeumMIDAEWN
NacoleiaNAKOLEWN
OcocleiaOKOKLIEWN
OtrusOTROHNWN
PalaeobeudosPALAIOBEUDHNWN
PeltaePELTHNWN
PELTHNWN MAKEDONWN
PhilomeliumFILOMHLEWN
PrymnessusPRUMNHSSEWN
PRUMNHSSEIS
SebasteSEBASTHNWN
SibliaSIBLIANWN
SEIBLIANWN
SiocharaxSIOXARAKEITWN MOCEA.
StectoriumSTEKTORHNWN
SynausSUNAEITWN
SynnadaSUNNADEWN
SUNNADEWN
SUNNADEWN DWRIEWN IWNWN
SUNNADIS
SUNNADEIS
Temenothyrae FlaviopolisTHMENOQUREUSI
THMENOQUREWN
ThemisoniumQEMISWNEWN
TiberiopolisTIBERIOPOLITWN
TIBERIOPOLEITWN
TraianapolisTRAIANOPOLITWN
TRAIANOPOLITAIS
Lycia
AcalissusAKALISSEWN
AninetusANINHSIWN
AntiphellusANTIFELLEITWN
AperlaeAPERLEITWN
AraxaARACEWN
ArneaeARNEATWN
ArycandaARUKANDEWN
BagisBAGHNWN
KAISAREWN BAGHNWN
BAGEIS
BalburaBALBOUREWN
BubonBOUBWNEWN
CandybaKANDUBEWN
ChomaXWMATEITWN
CorydallaKORUDALLEWN
CyaneKUANEITWN
GagaeGAGATWN
LimyraLIMUREWN
MasicytesMA.
MyraMUREWN
OlympusOLMPHNWN
PataraPATAREWN
PhaselisFASHLITWN
FASHLEITWN
PhellusFELLEITWN
PodaliaPODALIWTWN
RhodiapolisRODIAPOLEITWN
Termessus MinorTER. OI.
TlosTLWSEWN
TrebennaTREBENNATWN
Pisidia
AdadaADADEWN
AmbladaAMBLADEWN LAKEDAIMONIWN
AndedaANDHDEWN
AntiochiaANTIOCHIA COLONIA CAESARIA
COL. CAES. ANTIOCH.
COLON. ANTIOCH.
Apollonia MordiaemAPOLLWNIATWN
APOLLWNIATWN LUKIWN
APOLLWNIATWN LU. QRA. KO.
AriassusARIASSEWN
AREASSEWN
BarisBARHNWN
CodrulaKODROULEWN
ColbasaKOLBASEWN
KOLBASSEWN
ComamaCOL. IUL. AUG. I. F. COMAMENORUM
COL. COMAMEN.
COL. AUG. COMAMA
ConanaKONANEWN
CremnaCOL. CREMNA
COL. IUL. AUG. FELICIS. CREMNENSIUM
EtennaETENNEWN
IsindaISINDEWN
ISINDEWN EIWNWN
LysiniaLUSINIEWN
MallusMALHNWN
OlbasaCOL. OLBASENORUM
COL. AUG. OLB.
COL. IUL. AUGU. OLBASENE.
PalaeopolisPALAIOPOLEITWN
PALEOPOLITWN
PanemoteichosPAEMOTEIXITWN
Pappa TiberiaTIBERIEWN PAPPHNWN
PednelissusPEDNHLISSEWN
PETNHLISSEWN
PoglaPWGLEWN
ProstannaPROS.
PROSTANNEWN
SagalassusSAGALASSEWN
SAGALASSEWN PRWTH PISIDWN
SeleuceiaKLAUDIOSELEUKEWN
SelgeSELGEWN
SibidundaSIBIDOUNDEWN
Termessus MaiorTERMESSEWN
TimbriadaTIMBRIALEWN
TityassusTITUASSEWN
VerbeOUERBIANWN
Pamphylia
AspendusASPENDIWN
AttaliaATTALEWN
MagydusMA.
MAGU.
MAGUDEWN
PergaPERGAIWN
ARTEMIDOS PERGAIAS
PERGAIAS ARTEMIDOS ASULOU
PERGAIWN MHTROPOLEWS PANFULIAS
SideSIDHTWN
SillyumSILUEWN
SILLUEWN
Galatia
AncyraSEBASTHNWN TEKTOSAGWN
MHTROPOLEWS ANKURAS
MHTROPOLEWS ANKURANWN
GermaCO. GERMENORUM
COL. AUG. GERMENOR.
PessinusPESSINOUNTIWN
GAL. TOLIS. PESSINOUNTIWN
SEBA. TOLISTOBO. PESSINOUNTI.
TaviumSEBASTHNWN TROKMWN
SE. TRO. TAOUIANWN
TAOUIANWN
Lycaonia
BarataBARATEWN KOINON LUKAONIAS
DalisandusDALISANDEWN KOINON LUKAO.
DerbeKLAU. DERB. KOI. LUKAONIAS
HydeUDHS IERAS KOINON LUKAONIAS
IconiumKLAUDEIKONIEWN
COL. AEL. ADR. ICONIEN.
IlistraILISTREWN KOINON LUKAONIAS
Laodiceia CombustaKLAUDIOLAODIKEWN
LarandaLARAND. MHT. KOIN. LUKAONIAS
SEB. LARANDEWN MHTROPO. KOINON
LystraCOL. IUL. LUSTRA
COL. IUL. FEL. GEM. LUSTRA
ParlaisIUL. AUG. COL. PARLAIS
IUL. AUG. HA. COL. PARLA.
SavatraSAOUATREWN
SAOUATREWN KOI. LUKAONIAS
Cilicia
AdanaADANEWN
AegeaeAIGEAIWN
Alexandria ad IssumALECANDREWN
ALECANDREWN KAT ISSON
AnazarbusKAISAREWN
KAISAREWN TWN PROS TW ANAZARBW
ANAZARBEWN
ANAZARBOU
AnemuriumANEMOURIEWN
ANEMOUREWN
Antiochia ad CragumANTIOXEWN THS PARALIOU
AugustaAUGOUSTANWN
CaralliaKARALLIWTWN
CasaeKASATWN
CelenderisKELENDERITWN
CestrusKESTRHNWN
ClaudiopolisKLAUDIOPOLITWN
ColybrassusKOLUBRASSEWN
CoracesiumKORAKHSIWTWN
CoropissusKOROPISSEWN
KOROPEISEWN
CorycusKWRUKIWTWN
DiocaesareaDIOKAISAREWN
ADRIANWN DIOKESAREWN
ADRI. DIOKESAREWN MHTRO. KENNATWN
EpiphaneiaEPIFANEWN
FlaviopolisFLAUIOPOLEITWN
FLAOUIOPOLEITWN
GermanicopolisADRIANH GERMANIKOPOLITWN
Hieropolis-CastabalaIEROPOLITWN
IEROPOLEITWN TWN PROS TW PURAMW
IEROPOLEITWN KASTABALEWN
IotapeIWTAPEITWN
IrenopolisIRHNOPOLITWN
EIRHNOPOLEITWN
Isaura NovaISAURWN
MHTROPOLEWS ISAURWN
LaerteLAERTEITWN
LamusLAMOU MHTROP. LAMWTIDOS
LAM. MHTR. THS LAMW
LyrbeLURBEITWN
MallusMALLWTWN
MALLO COLONIA
MALLO COLONIA FELEX
MopsusMOYEATWN
ADRI. MOYSEATWN POLEWS
ADRIANWN MOYEAWN (MOMYSEATWN)
MyusMUEITWN MANA
Ninica ClaudiopolisCOL. IUL. AUG. FELI. NINIC. CLAUD.
NINI. COL. CLAUDIOPOLI
OlbaOLBEWN
OLBEWN THS IERAS KAI KENNATWN KAI LALASSEWN
PhiladelphiaFILADELFEWN KHTIDOS
FILADELFEWN KIHTIDOS
FILADELFEWN THS KIHTIDOS
FILADELFEWN KIHTWN
Pompeiopolis (vgl. Soli-Pompeiopolis)
Sebaste (Elaeusa-S.)SEBASTHNWN
SEBASTH NAUARXIS
SEBASTH IER. AS. AUT. NAU.
Seleuceia ad CalycadnumSELEUKEWN
SELEUKEWN TWN PROS TW KALUKADNW
SelinusSELINOUSIWN
NER. TRAI. SELI.
TRAIANO. SELINOU.
Soli-PompeiopolisPOMPHIOPOLEITWN
SyedraSUDREWN
TarsusTARSEWN MHTROPOLEWS
TARSOU MHTROPOLEWS
TARSOU THS MHTROPOLEW
(zahlreiche weitere Titel!)
TitiopolisTITIOPOLEITWN
Zephyrium-HadrianopolisZEFURIWTWN
ADRIANOPOLITWN ZEFURIWTWN
Cappadocia
CaesareaMHTROPOLEWS KAISARIAS
KAISAREWN TWN PROS TW ARGAIW
CybistraKUBISTREWN
TyanaTUANEWN
KOLWNIAS TUANWN
Cyprus
Koinon KyprionKOINON KUPRIWN
Syria
Koinon SyriasKOINON SURIAS
Syria/Commagene
Antiochia ad EuphratemANTIOXEWN PROS EUFRATHN
DolicheDOLIXAIWN
Germanicia CaesareaKAISAR. GERMANIKEWN KO.
KAIS. GERMA. KOM.
SamosataSAMOSATEWN
FLA. SAMO. MHTRO. KOM.
F. SAMOS. IER. ASU. AUTONO. MHTR. KOM.
ZeugmaZEUGMATEWN
Syria/Cyrrhestica
CyrrhusKURRHSTWN
HieropolisQEAS SURIAS IEROPOLITWN
Syria/Chalcidice
ChalcisFL. XALKIDEWN
Syria/Seleucia et Pieria
ApameiaKLAUDIEWN APAMEWN
Antiochia ad OrontemANTIOXEWN
ANTIOXEWN MHTROPOLEWS
ANTIOXEWN THS MHTROPOLEWS
ANTIOXEWN MHTRO. KOLWN.
EmesaEMISHNWN
EMISWN KOLWNIAS
MHTRO. KOL. EMISWN
GabalaGABALEWN
Laodicea ad MareIOULIEWN TWN KAI LAODIKEWN
IOUL. LAODI. SEOU. MHTROPOLEWS
COL. LAOD. METROPOLEOS
LAUDICEON
Nicopolis SeleucidisNEIKOPOLEITWN THS SELEUKIDOS T. IERAS
NEIKOPOLEITWN SELEUKIDOS
PaltusPALTHNWN
RaphaneaPEFANEWTWN
RhosusROSEWN IERAS
Seleuceia PieriaSELEUKEWN PIERIAS
SELEUKEWN THS IERAS KAI AUTONOMOU
Syria/Palmyrene
PalmyraPALMURA
Syria/Coelesyria
DamascusDAMASKHNWN
DAMASKOU MHTROPOLEWS
DAMASKOU IERAS KAI ENDOCOU
COL. DAMAS. METRO.
DemetriasDHMHTRIEWN
HeliopolisCOL. HEL.
COL. IUL. AUG. FEL. HEL.
Laodicea ad LibanumLAODIKEWN PROS LIBANW
Leucas ad ChrysoroamLEUKADIWN
LEUKADIWN TWN KAI KLAUDIAIWN
KLAUDIEWN TWN KAI LEUKADIWN
Syria/Trachonitis
Caesarea PaniasKAI. SEB. IER. KAI ASU. UP. PANEIW
KAISAR. PANIADOS
KAISARIA PANIAS
GabaKLAUDI. FILIP. GABHNWN
GABHNWN
Syria/Decapolis
AbilaSE. ABILHNWN I.A.A.G. KOI. SU.
Canata
Canatha
KANATHNWN
KANAQHNWN GABEIN.
CapitoliasKAPITWLIEWN I. A. A.
GadaraGADARA
GADAREIS
GADAREWN
POMPHIEWN GADAREWN
PellaPELLAIWN
Mesopotamia
AnthemusiaANQEMOUSIA
ANQEMOUSION
CarrhaeAUR. KARRHNWN FILORWMAIWN KOLWNIA
KOL. MHTROPOLIS KARRHNWN
KARRA KOL. MHT. MESSOP.
COL. CAR.
COL. AUR. METROPOL. ANTONINIANA CA.
EdessaEDESSA
EDESSHNWN
NisibisKOL. NESIBI.
SEP. KOLW. NESIBI. MHT.
IOU. SEP. KOLW. NESIBI.
RhesaenaRHSAINHSIWN
SEP. KOL. RHSAINHSIWN
SingaraAUR. SEP. KOL. SINGARA
MHT. KO. AU. S. SE. SINGARA
IOU. SEP.KOLWN. SINGARA
Phoenicia
AradusARADIWN
BerytusCOL. BER.
COL. IUL. AUG. FEL. BER.
COL. ANT. AUG. FEL. BER.
BotrysBOTRUHNWN
ByblusBUBLIWN
BUBLOU IERAS
Caesarea ad LibanumKAISAREIAS LIBANOU
KAISAREWN TWN EN TW LIBANW
COL. CAESAREA LIB.
DoraDWRITWN
DWR. IER. ASUL. AUTON. NAUARX.
DWRA IERA.
OrthosiaORQWSIEWN
ORQWSEWN
Ptolemais-AceCOL. PTOL.
COLONIA PTOLEMAIS
SidonSIDWNOS
SIDWNOS QEAS
SIDWNOS IERAS
COL. AUR. PIA METROP. SIDON
TripolisTRIPOLTWN
TRIPOLEITWN
TyrusTUROU IERAS KAI ASULOU
TUROU IERAS MHTROPOLEWS
SEP. TURUS METRO. COLONI.
Galilaea
Diocaesarea-SepphorisSEPFWRHNWN
DIOKAISAREIAS
Sepphoris (vgl. Diocaesarea-Sepphoris)
TiberiasTIBERIEWN
KLAUDIO. TIBERIEWN
TIB. KL. SUR. PAL.
Samaria
AntipatrisANT. ANTIPATR.
CaesareaKAISAREWN
KAISARIA H PROS SEBASTW LIMENI
COLONIA PRIMA FLAVIA AUGUSTA FELIX CAESARENSIS
CAESAREA METROPOLIS PROVINCIAE SYRIAE PALAESTINAE
Diospolis-LyddaL. SEP. SEOU. DIOSPOLIS
IoppaFLAOUIO. IOPPHS
NeapolisFLAOUI. NEAPOL. SAMARE.
FL. NEAS. POLEWS SURIAS PALAISTINHS
COL. NEAPOLI.
COL. IUL. NEAPOL.
COL. SERGIA. NEAPOL.
Nysa-ScythopolisNUSAIEWN
NUSAIEWN TWN KAI SKUQOPOLEITWN
NUS. SKUQOPOLEITWN IERAS
SebasteSEBASTHNWN
SEBASTHNWN SURIAS
COL. L. SEP. SEBASTE
Iudaea
Aelia Capitolina
(Hierosolyma/Jerusalem)
COL. AEL. CAP.
COL. AEL. CAP. COMM. P. F.
AnthedonANQHDONOS
AscalonAS.
ASKALW.
ASKALWN
EleutheropolisL. SEP. SEOUH. ELEUQE.
GazaGAZAIWN
GAZA
Jerusalem (vgl. Aelia Capitolina)
Nicopolis-EmmausNEIKOPOLITWN
NIKOPOLIS
RaphiaRAFIA
IERA RAFIA
Arabia Petraea
AdraaADRAHNWN
BostraBOSTRA
TUXH NEAS TRAIANHS BOSTRAS
COLONIA BOSTRA
COL. METROPOLIS BOSTRA
COL. METROPOLIS BOSTRENORUM
CharachmobaXARAXMWBA
XARAXMWBHNWN
DiumDEIHNWN
EbodaEBWDHS
EsbusESBOUS
AUR. ESBOUS
GerasaARTEMIS TUXH GERASWN
AN. TW. PR. XR. TW. PR. GE.
MedabaMHDABWN TUXH
PetraPETRA MHTROPOLIS
ADRIANH PETRA MHTROPOLIS
PhiladelphiaFILADELFEWN KOILHS SURIAS
FIL. KOI. SURI.
PhilippopolisFILIPPOPOLITWN KOLWNIAS
RabbathmobaRABBAQMWBA
RABBAQMWBHNWN
RABAQMOUBHNWN
Aegyptus
AlexandriaALECANDREWN
(nur auf Allianzprägungen mit Ephesos)
Syrtica
Leptis MagnaLephki (punisch)
Macaraea + BilanMaqar, Bilan (punisch)
OeaOyath (punisch)
SabrathaTsabrathan (punisch)
Byzacene
AchullaACHVLLA
HadrumetumHADR.
HADRUM
Leptis MinorLEPTIS
ThaenaThainath (punisch)
ThapsusTHAPSUM
ThysdrusStpsr (punisch)
Zeugitana
CarthagoC. I. C. D. D. P. P.
KAR. VENERIS
ClypeaC. I. P.
C. P. I.
Hippo DiarrhytusHIPPONE LIBERA
UticaM. M.
M. MUN. IUL. UTIC. D. D. P. P.
Mauretania
CaesareaCAESAREA
TingisMb'l Ting' (neopunisch)

zum alphabetischen Verzeichnis der Prägeorte

zurück zur Einleitung

Diese Seiten werden auf einem Server der Universitaet Innsbruck gehostet und unterstehen diesen Richtlinien.